Relatieproblemen oplossen, de oplossing vinden - Relatieproblemen
    Relatieproblemen oplossen of voorkomen

Relatieproblemen oplossen, De oplossing vinden
 
Relatieproblemen : 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

In de inleiding over relatieproblemen is er op gewezen dat bij relatieproblemen de aandacht veelal op de ander gericht is. Dat heeft nogal eens tot gevolg dat de oplossing ook bij de ander neergelegd wordt: als jij meer aandacht voor me had, meer tijd aan de kinderen besteedde, niet zo snel geïrriteerd raakt, ....

De volgende twee aspecten zijn dan belangrijk

  • Met een oplossing die je bij de ander neerlegt plaats je jezelf buitenspel. Je komt in een afhankelijke positie. Anders gezegd: je stelt voorwaarden aan de relatie. Voorwaarden hoeven geen bezwaar te zijn. In feite hebben we altijd voorwaarden waaronder we de relatie met iemand in stand houden. We hebben altijd normen die we ook op de ander van toepassing vinden. Het kan helpen om te kijken welke voorwaarden de vorm van een verbod hebben en welke de vorm van een gebod.

    Een verbod laat in principe vrij. Als ik niet in een café mag roken, dan kan ik nog steeds naar het café voor een pilsje, de gezelligheid, de mensen. Alleen voor het roken moet ik iets anders verzinnen. Een gebod laat niet vrij. Dan heb ik geen keuze. Geboden zijn dwingender dan verboden. Voor het oplossen van relatieproblemen is het makkelijker het over verboden te hebben. Daarmee maak je je eigen behoeftes en grenzen duidelijk.

  • Hoe waar de oplossingen die de ander zou kunnen leveren ook zijn, het blijven schijnoplossingen als ze niet op een reële, respectvolle, positieve manier naar de ander gecommunicerd kunnen worden. In feite is elk 'verwijt' een vraag om medewerking bij het vervullen van een bepaalde behoefte van jezelf.

    De verwijtende opmerking: 'als jij meer tijd aan de kinderen besteedde' verhult wellicht de behoefte aan meer vrije tijd, of ruimte om dingen voor jezelf te doen. Die behoefte kun je als vraag naar de ander brengen. Die krijgt dan geen verwijt en is vrij om aan deze of een andere oplossing mee te werken.

    Het boek Geweldloze Communicatie van Marshall B. Rosenberg is helemaal gewijd aan het opsporen van waar we in ons praten een eisend (geweldadig) gedrag naar de ander tonen. Vaak zonder dat we ons dat bewust zijn. Geweldloze communicatie is een belangrijk hulpmiddel bij het bespreken van relatieproblemen én bij het opsporen van je eigen onderliggende motieven.

Kiezen voor jezelf en de ander gelegenheid bieden ook zelf te kiezen, vrijlatend respect, het zijn sleutelwoorden voor een verbeterde relatie.

Relatieproblemen oplossen, introductie
Helderheid over de relatieproblemen.
Meer over het oplossen van relatieproblemen.
Relatieproblemen oplossen met familiebemiddeling.
Tips voor het oplossen van Relatieproblemen.
Voorbeelden van Relatieproblemen oplossen.
Links over Relatieproblemen oplossen.

Schrijf een reactie|Relatieproblemen voorkomen| |Relatieproblemen| |Relatieproblemen oplossen| |Relatietherapie|
|Relaties verdiepen| |Onmogelijke relaties| |Communicatie| |Tips bij relatieproblemen|
|Sitemap|
   
Relatieproblemen
voorkomen


Relatieproblemen

Relatieproblemen
oplossen


Relatietherapie


Relaties
verdiepen


Onmogelijke
relaties


Communicatie

Tips

Links